logo BTEQ Milieuadvies
 

Vergunningen

In Nederland hebben we te maken met een breed scala aan wet- en regelgeving waaraan bedrijven moeten voldoen. Op grond hiervan zijn allerlei vergunningen nodig om bedrijfsmatige activiteiten te kunnen uitvoeren. Het gaat onder meer om de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer, de Wet bodembescherming, de Waterwet, de Wet bodembescherming, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en om talloze besluiten.

Voor bedrijven en overheden die geen jurist op dit vlak in huis hebben, is het bijna ondoenlijk om zelf de weg te vinden in dit woud van wetten en besluiten. BTEQ heeft die deskundigheid in huis. U kunt profiteren van onze brede wetskennis en ruime ervaring met milieuvergunningen uit allerlei invalshoeken. Het betreft vergunningaanvragen, vergunningverleningen en handhaving en inspecties, ook in zeer complexe situaties.

Kortom, BTEQ kan u adviseren bij:

  • het opstellen van vergunningaanvragen;

  • het opstellen van vergunningen;

  • het begeleiden van vergunningsprocedures;

  • de inhoudelijke beoordeling van vergunningen.

Ondernemers die een nieuw bedrijf beginnen of nieuw gaan bouwen, kunnen wij ook ondersteunen op technisch-, juridisch- en procesmatig gebied. Zo maken wij vanaf het begin duidelijk welke vergunningen nodig zijn, laten wij de communicatie met de overheid/overheden goed verlopen en zorgen we dat de neuzen dezelfde kant op staan. Ook zien wij erop toe dat de benodigde toestemmingen tijdig worden aangevraagd. Wij bewaken tijdens de hele procedure de voortgang en de termijnen.

Heeft u behoefte aan hulp op dit gebied of nadere vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag verder.