logo BTEQ Milieuadvies
 

Veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen

Bij het verpakken, de handeling, het samenladen en het vervoer van gevaarlijke stoffen kunnen risico’s optreden. Onze veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen kan precies vertellen aan welke eisen moet worden voldaan. Het betreft daar onder andere het internationale Europese verdrag voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), maar ook andere wet- en regelgeving.

Elke onderneming die gevaarlijke stoffen vervoert, dient een veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen te hebben. Deze hoeft niet in dienst te zijn bij het bedrijf. U kunt bijvoorbeeld ook BTEQ als externe adviseur inhuren. Dan beschikt u toch over de benodigde kennis.