logo BTEQ Milieuadvies
 

Milieuzorgsystemen

BTEQ kan u helpen en adviseren bij het opzetten in invoeren van een milieuzorgsysteem. Dat geldt ook voor gedeeltelijke of geïntegreerde kwaliteit-, Arbo-, milieu- en/of veiligheidssystemen. Wij kunnen het gehele traject regelen en begeleiden: nulsituatieonderzoek, systeemontwikkeling, implementatie, interne opleiding en instructie tot certificering.

Wij kunnen ook delen van dit traject voor u verzorgen. Regelmatig helpen wij bedrijven bij zaken als:

  • het formuleren van een milieubeleid dat voldoet aan de eisen van ISO 14001, passend bij uw bedrijf;

  • het inventariseren van belangrijke milieueffecten van uw bedrijf;

  • het opstellen van werkinstructies en procedures;

  • het verzorgen van interne opleidingen en trainingen, zodat het milieubewustzijn op de werkvloer wordt versterkt;

  • het opstellen van calamiteitenplannen, zodat uw organisatie goed is voorbereid op noodsituaties;

  • het opstellen van en monitoring- en meetprogramma, zodat in elk geval de belangrijkste milieuaspecten op uw bedrijf periodiek worden gemonitord;

  • het jaarlijks uitvoeren van een interne controle op de naleving van de milieueisen waaraan uw bedrijf moet voldoen;

  • het opstellen van een auditprogramma en het uitvoeren van interne audits;

  • het voorbereiden van een periodieke directiebeoordeling.

Heeft u behoefte aan hulp op dit gebied of nadere vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen u graag verder.