logo BTEQ Milieuadvies
 

Milieucoördinator

De milieuregelgeving wordt steeds complexer en het bijhouden daarvan is een tijdrovende aangelegenheid. Grotere bedrijven hebben meestal over een speciale milieucoördinator in dienst, die de regelgeving bijhoudt. Voor bedrijven in het MKB is dat vaak niet op te brengen. Zij kunnen BTEQ inschakelen om milieuzaken af te handelen en daarmee nemen wij een zorg uit handen.

Het gaat om zaken als:

  • ervoor zorgen dat uw bedrijf periodiek intern wordt gecontroleerd op naleving van de milieueisen;

  • praktische oplossingen zoeken voor knelpunten en tekortkomingen;

  • juridische steun bij kwesties tussen overheid en bedrijven;

  • het u op de hoogte houden van veranderingen in de regelgeving, die voor uw bedrijf van belang zijn.

Dergelijke werkzaakheden kunnen wij op afroep uitvoeren. Wij kunnen deze dienst ook bieden op basis van detachering.