logo BTEQ Milieuadvies
 

Gevaarlijke stoffen

Het gebruik, de opslag en het vervoer, maar ook de behandeling van gevaarlijke stoffen brengt allerlei risico’s met zich mee. Bijvoorbeeld omdat de stoffen brandbaar, explosief of giftig zijn. Daarom gelden diverse wetten en regels voor de productie, opslag, vervoer, gebruik en de verwerking van dergelijke stoffen. In Nederland gaat het onder andere om REACH, de PGS15, de WVGS, het VLG en het ADR.

BTEQ kan u bijstaan met advies rond verpakking, opslag, behandeling en transport van gevaarlijke stoffen.