logo BTEQ Milieuadvies
 

Bodem

De overheid schrijft aan bedrijven voor welke maatregelen te nemen om te voorkomen dat de bodem verontreinigd raakt. Voor deze zogeheten brongerichte aanpak heeft het Rijk de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NBR) vastgesteld. Alle voorzieningen en maatregelen die u in het bedrijf treft, moeten een zogeheten ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ opleveren voor de bedrijfsmatige activiteiten. Hiervoor is eerst een inventarisatie van de bodemrisico’s nodig.

Voorzieningen
Bij voorzieningen gaat het bijvoorbeeld om vloeistofdichte vloeren en verhardingen, vloeistofkerende vloeren en lekbakken. Een vloeistofdichte vloer of verharding moet periodiek op vloeistofdichtheid worden gekeurd door een gekwalificeerde inspecteur. Bij vloeistofkerende voorzieningen moet u bovendien beheermaatregelen treffen of beleid hebben vastgesteld voor het aanpakken van incidenten.

BTEQ kan u in dit hele proces op verschillende manieren van dienst zijn. Wij kunnen voor uw bedrijf:

  • een bodemrisico-inventarisatie uitvoeren;

  • aangeven welke maatregelen nodig zijn om een ‘verwaarloosbaar bodemrisico’ te realiseren;

  • periodiek de bodembeschermende voorzieningen van uw bedrijf inspecteren (vloeren en lekbakken) en zo nodig aangeven welke (herstel)maatregelen nodig zijn;

  • medewerkers opleiden en instrueren, zodat zij zich bewust zijn van de mogelijke bodemrisico’s die samenhangen met hun werkzaamheden

BTEQ is op al deze vlakken deskundig en bovendien werken wij snel en betaalbaar. Voor de uitvoering van eventuele noodzakelijke bodemonderzoeken, werken wij samen met gespecialiseerde bureaus.