logo BTEQ Milieuadvies
 

Cursussen en training

Investeren in opleiding en training is voor veel bedrijven van belang. Het is bijvoorbeeld noodzakelijk dat medewerkers op de werkvloer weten welke milieurisico’s hun werkzaamheden met zich meebrengen. Dat kan gaan over het verantwoord omgaan met gevaarlijke stoffen of het minimaliseren van bodemrisico’s. Voor beleidsmedewerkers kan het gaan om het actueel houden van kennis over nieuw besluiten en wetten, of bijvoorbeeld preventie van afvalstromen. Ook bij overheden moeten medewerkers hun kennis van besluiten en wetten en hun vaardigheden voor het opstellen van vergunningen en handhaving bijhouden.

De adviseurs van BTEQ hebben een gedegen kennis op het gebied van milieu, bouwen, ruimtelijke ordening en didactiek. Daarnaast beschikken zij over een jarenlange ervaring op het gebied van handhaving en vergunningverlening. Dit verklaart waarom veel opdrachtgevers (zowel overheid als bedrijfsleven) ons regelmatig inhuren voor het verzorgen van (interne) cursussen en  trainingen en begeleiding van medewerkers.

BTEQ beschikt over een eigen ruimte waar cursussen en trainingen gegeven kunnen worden.