logo BTEQ Milieuadvies
 

 

Afvalzorg Beperken, recyclen en afvoeren…

Afval kan voor uw bedrijf een flinke kostenpost zijn. BTEQ helpt op drie fronten te zoeken naar mogelijkheden voor besparingen. Eerst is het zaak om de hoeveelheid afval zo veel mogelijk te beperken. In de tweede stap bekijken wij welk afval kan worden gerecycled. Tenslotte zorgen wij ervoor dat het resterende afval tegen zo laag mogelijke kosten en volgens alle regels wordt afgevoerd en verwerkt, indien nodig ook in het buitenland. Dat is voor u een zorg minder en bovendien vaart het milieu wel bij onze aanpak. Uit het oogpunt van duurzaamheid is dat voor alle partijen een goede zaak.

… is drie keer besparen:

Kosten besparen

U wilt graag de kosten voor het afvoeren en het verwerken van het bedrijfsafval zo laag mogelijk houden. Wij beginnen bij de bron. Wij lichten eerst uw bedrijfsprocessen door en kijken welke afvalstromen die veroorzaken. In veel gevallen blijken er mogelijkheden te zijn om de hoeveelheid afval te beperken. Het resultaat is vaak verbluffend.

Recycling

Als we de hoeveelheid afval zoveel mogelijk hebben beperkt, is het tijd voor de tweede stap. Afval laten afvoeren en verwerken of opslaan is vaak duurder dan het – al dan niet gedeeltelijk – te laten recyclen. Recyclen beperkt uw kosten en is duurzamer dan traditioneel verwerken. Voor enkele afvalstromen heeft BTEQ uitstekende mogelijkheden voor recycling gevonden. Het gaat onder meer om ijzerpoeders, -granulaten en -slibben (ijzerslijpsel, straalgrit, straalstof, walshuid, e.d.) en snijzand afkomstig van waterstraalsnijden (zie het linker menu). Wij onderzoeken graag voor u de mogelijkheden voor recycling, ook voor afvalstromen die hier niet zijn genoemd. Als u dat wilt, zorgt BTEQ ook voor het laten uitvoeren van het afvoeren en recyclen.

Verzorgen afvoer

Het laten afvoeren van afvalstoffen is vaak een lastige zaak. Het is moeilijk zelf uit te zoeken welk bedrijf dat tegen gunstige tarieven kan doen, of het volgens de regels gebeurt, of er nog mogelijkheden voor recycling zijn, of het ook in de verpakkingen kan die u gebruikt of graag wilt gebruiken. BTEQ kan u bij deze vragen uitstekend helpen. In overleg regelen we de best passende afvoermogelijkheid tegen de laagste kosten. Onze veiligheidsadviseur gevaarlijke stoffen zorgt ervoor dat alles correct en veilig wordt geregeld. Dat is een hele zorg minder en levert u dikwijls nog een besparing op.

Bemiddeling

Bij grote(re) partijen afval zijn vaak goedkopere afvoer- en verwerkingsmogelijkheden voorhanden dan bedrijven weten. Wij brengen in dit verband regelmatig marktpartijen bij elkaar. Voor de beste oplossingen zoeken we niet alleen in Nederland, maar ook in andere landen van Europa. Het uitgebreide relatienetwerk van BTEQ biedt vele mogelijkheden, waarvan u kunt profiteren.

Exportvergunningen

Wanneer afvalstoffen grensoverschrijdend vervoerd moeten worden (invoer, uitvoer of doorvoer), is in de meeste gevallen toestemming nodig van de overheid. Wij verzorgen al jaren de benodigde vergunningen.

Erkenning

BTEQ is officieel erkend als partner om te mogen bemiddelen in afvalstoffen. Om voor erkenning in aanmerking te komen, hebben wij aangetoond vakbekwaam en betrouwbaar te zijn en over voldoende financiële draagkracht te beschikken. BTEQ valt zodoende onder de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen (VIHB). De registratie van BTEQ kunt u vinden op www.niwo.nl. Het VIHB-nummer van BTEQ is OV512946VIHB.

 

Vatenopslag