logo BTEQ Milieuadvies
 

 

Afvalwater, inktwater, ed.

Afvalwater, inktwater, spoelwater e.d. afkomstig van reinigings- en spoelprocessen laten we zodanig verwerken dat de belasting voor het milieu zo klein mogelijk is. De verontreiniging wordt verwijderd en het schone water wordt hergebruikt. Voordat het afval kan worden afgevoerd, moet eerst een monster worden onderzocht op mogelijke verontreinigingen. Is het monster akkoord, dan verzorgt BTEQ een afvalstroomnummer en kan het afval naar de verwerker. Wij verzorgen alle benodigde formaliteiten voor u, inclusief het analyseren en regelen van het transport.