logo BTEQ Milieuadvies

 

BTEQ: betrokken, praktisch, duurzaam

De wereld van milieuregelgeving, vergunningen, handhaving, ruimtelijke ordeningsprocedures en afvalstoffenbeheer is complex. Het is vaak moeilijk door de bomen nog het bos te zien. Milieuadviesbureau BTEQ helpt u de weg te vinden. Hoe? Door u overzicht en inzicht te geven in de vorm van heldere adviezen. Maar ook door controles, metingen en inspecties uit te voeren, milieurisico’s in kaart te brengen en door afvalstromen efficiënt te managen.

Complete en integrale ondersteuning

BTEQ doet dus veel meer dan alleen advies op gebied van milieu: wij bieden complete en integrale ondersteuning aan bedrijven, overheden en aan particulieren. Wij zijn klantgericht en betrokken. Dat wil zeggen: korte lijnen en een directe, persoonlijke benadering. Wij zoeken altijd naar praktische en duurzame oplossingen voor uw vragen en problemen. Daarbij streven wij naar winst voor zowel het milieu als voor uw economische positie.

BTEQ staat voor Boissevain Tomassen Environmental Quality. BTEQ is onafhankelijk en heeft haar focus op overheden en industriële bedrijven, met name in de metaalsector. Maar ook daarbuiten kunnen we u uitstekend van dienst zijn.

Duurzaamheid

In onze activiteiten nemen wij het aspect van duurzaamheid altijd in ogenschouw. Daarbij gaat het om efficiënt grondstof- en energiegebruik, afvalpreventie, maar ook over geluid, bodembescherming, water- en luchtemissies en veiligheid. Duurzaam ondernemen is in de visie van BTEQ een noodzakelijk streven naar minder milieuvervuiling en een verbetering van welzijn van mens en natuur, zonder dat dit de economische potentie en groei van bedrijven in de weg staat.

Vatenopslag